مقالات جراحی تخصصی

Home » مقالات عمومی دندانپزشکی » مقالات جراحی تخصصی

ایمپلنت های دندانی زایگما (Zygomatic) چیست؟

2022-03-13T07:29:33+00:00
ایمپلنت های دندانی زایگما (Zygomatic) چیست؟2022-03-13T07:29:33+00:00

جراحی لیفت سینوس و راهنمای کامل آن

2021-06-22T11:13:36+00:00
جراحی لیفت سینوس و راهنمای کامل آن2021-06-22T11:13:36+00:00

بهترین زمان کاشت ایمپلنت پس از کشیدن دندان

2021-04-19T08:15:42+00:00
بهترین زمان کاشت ایمپلنت پس از کشیدن دندان2021-04-19T08:15:42+00:00

ایمپلنت دندان بعد از رادیوتراپی

2021-04-07T16:06:37+00:00
ایمپلنت دندان بعد از رادیوتراپی2021-04-07T16:06:37+00:00

خونریزی لثه و سلامت عمومی بدن

2021-01-12T14:24:08+00:00
خونریزی لثه و سلامت عمومی بدن2021-01-12T14:24:08+00:00