مقالات مشکلات دهان و دندان

Home » مقالات عمومی دندانپزشکی » مقالات مشکلات دهان و دندان

ژن های خود را برای پوسیدگی دندان و بیماری لثه مقصر بدانید.

2022-01-30T08:07:56+00:00
ژن های خود را برای پوسیدگی دندان و بیماری لثه مقصر بدانید.2022-01-30T08:07:56+00:00

تاثیر ویپ یا همان سیگار های الکترونیکی بر بیماری لثه

2022-01-12T11:41:00+00:00
تاثیر ویپ یا همان سیگار های الکترونیکی بر بیماری لثه2022-01-12T11:41:00+00:00

خطرات دندان قروچه یا براکسیسم برای دندان ها و ایمپلنت ها

2021-10-12T08:39:47+00:00
خطرات دندان قروچه یا براکسیسم برای دندان ها و ایمپلنت ها2021-10-12T08:39:47+00:00