مقالات مشکلات دهان و دندان

Home » مقالات عمومی دندانپزشکی » مقالات مشکلات دهان و دندان

چرا وقتی حال خوبی ندارم دندان درد می گیرم؟

2023-11-06T07:28:49+00:00
چرا وقتی حال خوبی ندارم دندان درد می گیرم؟2023-11-06T07:28:49+00:00

تأثیر دخانیات روی از دست رفتن دندان ها

2023-09-26T10:37:27+00:00
تأثیر دخانیات روی از دست رفتن دندان ها2023-09-26T10:37:27+00:00

آیا نوار چسب زدن به دهان به کاهش دندان قروچه کمک می کند؟

2023-05-31T06:08:20+00:00
آیا نوار چسب زدن به دهان به کاهش دندان قروچه کمک می کند؟2023-05-31T06:08:20+00:00

علت درد دندان هنگام بستن بایت و تحت فشار

2023-01-15T11:34:05+00:00
علت درد دندان هنگام بستن بایت و تحت فشار2023-01-15T11:34:05+00:00

علت زرد شدن دندان ها و راهکارهای درمان آنها

2022-11-22T11:44:33+00:00
علت زرد شدن دندان ها و راهکارهای درمان آنها2022-11-22T11:44:33+00:00

ژن های خود را برای پوسیدگی دندان و بیماری لثه مقصر بدانید.

2022-01-30T08:07:56+00:00
ژن های خود را برای پوسیدگی دندان و بیماری لثه مقصر بدانید.2022-01-30T08:07:56+00:00

تاثیر ویپ یا همان سیگار های الکترونیکی بر بیماری لثه

2022-01-12T11:41:00+00:00
تاثیر ویپ یا همان سیگار های الکترونیکی بر بیماری لثه2022-01-12T11:41:00+00:00