مقالات کاشت ایمپلنت

Home » مقالات عمومی دندانپزشکی » مقالات کاشت ایمپلنت

آیا برای کاشت ایمپلنت دندان محدودیت سنی وجود دارد؟

2023-10-01T07:47:48+00:00
آیا برای کاشت ایمپلنت دندان محدودیت سنی وجود دارد؟2023-10-01T07:47:48+00:00

بهترین دهانشویه برای ایمپلنت های دندانی توصیه شده توسط دندانپزشکان

2023-09-26T10:24:32+00:00
بهترین دهانشویه برای ایمپلنت های دندانی توصیه شده توسط دندانپزشکان2023-09-26T10:24:32+00:00

چیزهایی که بعد از جراحی ایمپلنت دندان باید از آنها اجتناب کرد

2023-09-26T10:29:17+00:00
چیزهایی که بعد از جراحی ایمپلنت دندان باید از آنها اجتناب کرد2023-09-26T10:29:17+00:00

آیا یائسگی روی کاشت ایمپلنت های دندانی تأثیر می گذارد؟

2023-09-26T10:40:36+00:00
آیا یائسگی روی کاشت ایمپلنت های دندانی تأثیر می گذارد؟2023-09-26T10:40:36+00:00

اشتباهات دندانپزشکان در کاشت ایمپلنت های دندانی

2023-09-26T10:43:08+00:00
اشتباهات دندانپزشکان در کاشت ایمپلنت های دندانی2023-09-26T10:43:08+00:00

در صورت سست شدن روکش ایمپلنت دندان جه باید کرد؟

2023-09-26T10:50:24+00:00
در صورت سست شدن روکش ایمپلنت دندان جه باید کرد؟2023-09-26T10:50:24+00:00

نقش پیزوسرجری در کاشت ایمپلنت های دندانی

2023-09-26T10:53:22+00:00
نقش پیزوسرجری در کاشت ایمپلنت های دندانی2023-09-26T10:53:22+00:00

چه چیزهایی مانع دریافت ایمپلنت های دندانی می شوند؟

2023-04-25T09:10:14+00:00
چه چیزهایی مانع دریافت ایمپلنت های دندانی می شوند؟2023-04-25T09:10:14+00:00