مقالات کاشت ایمپلنت

Home » مقالات عمومی دندانپزشکی » مقالات کاشت ایمپلنت

انتظار شما از پیوند استخوان قبل از ایمپلنت دندان چیست؟

2022-01-18T07:32:05+00:00
انتظار شما از پیوند استخوان قبل از ایمپلنت دندان چیست؟2022-01-18T07:32:05+00:00

 دلیل برای انتخاب ایمپلنت های دندانی

2021-12-27T07:28:51+00:00
 دلیل برای انتخاب ایمپلنت های دندانی2021-12-27T07:28:51+00:00

پس زدن ایمپلنت دندان یکی از عوارض روش درمانی ایمپلنت است

2021-12-06T07:29:04+00:00
پس زدن ایمپلنت دندان یکی از عوارض روش درمانی ایمپلنت است2021-12-06T07:29:04+00:00

چه ارتباطی بین پوکی استخوان و انجام فرآیند ایمپلنت وجود دارد؟

2021-11-28T12:47:28+00:00
چه ارتباطی بین پوکی استخوان و انجام فرآیند ایمپلنت وجود دارد؟2021-11-28T12:47:28+00:00

ایمپلنت دو مرحله ای چیست و چگونه انجام می شود؟

2021-11-20T08:00:06+00:00
ایمپلنت دو مرحله ای چیست و چگونه انجام می شود؟2021-11-20T08:00:06+00:00

ایمپلنت فوری چیست و چه کاربردی دارد؟

2021-10-19T08:49:48+00:00
ایمپلنت فوری چیست و چه کاربردی دارد؟2021-10-19T08:49:48+00:00

عادت های نادرست در طول مدت کاشت ایمپلنت های دندانی

2021-10-13T09:06:40+00:00
عادت های نادرست در طول مدت کاشت ایمپلنت های دندانی2021-10-13T09:06:40+00:00

خطرات دندان قروچه یا براکسیسم برای دندان ها و ایمپلنت ها

2021-10-12T08:39:47+00:00
خطرات دندان قروچه یا براکسیسم برای دندان ها و ایمپلنت ها2021-10-12T08:39:47+00:00

آیا می دانید تفاوت های بین ایمپلنت و لمینت چیست؟

2021-09-23T08:40:47+00:00
آیا می دانید تفاوت های بین ایمپلنت و لمینت چیست؟2021-09-23T08:40:47+00:00