مقالات کاشت ایمپلنت

Home » مقالات عمومی دندانپزشکی » مقالات کاشت ایمپلنت

چه چیزهایی مانع دریافت ایمپلنت های دندانی می شوند؟

2023-04-25T09:10:14+00:00
چه چیزهایی مانع دریافت ایمپلنت های دندانی می شوند؟2023-04-25T09:10:14+00:00

آیا در صورت داشتن بیماری لثه می توان ایمپلنت های دندانی را دریافت کرد؟

2023-04-19T10:27:45+00:00
آیا در صورت داشتن بیماری لثه می توان ایمپلنت های دندانی را دریافت کرد؟2023-04-19T10:27:45+00:00

بعد از جراحی ایمپلنت دندان چه می توان خورد؟

2023-04-06T08:20:56+00:00
بعد از جراحی ایمپلنت دندان چه می توان خورد؟2023-04-06T08:20:56+00:00

آیا می توان ایمپلنت های دندانی را خارج کرد؟ چرا این کار لازم است؟

2023-01-01T10:26:49+00:00
آیا می توان ایمپلنت های دندانی را خارج کرد؟ چرا این کار لازم است؟2023-01-01T10:26:49+00:00

حساسیت به ایمپلنت تیتانیومی و راهکارهای جایگزین

2022-10-17T08:44:07+00:00
حساسیت به ایمپلنت تیتانیومی و راهکارهای جایگزین2022-10-17T08:44:07+00:00