مقالات پروتز دندانی

Home » مقالات عمومی دندانپزشکی » مقالات پروتز دندانی

چقدر سریع می توان برای دندان های جلو جایگزین قرار داد؟

2024-01-15T11:32:14+00:00
چقدر سریع می توان برای دندان های جلو جایگزین قرار داد؟2024-01-15T11:32:14+00:00

مقایسه ایمپلنت های تیتانیومی و زیرکونیا: کدام بهتر است؟

2022-12-18T07:23:35+00:00
مقایسه ایمپلنت های تیتانیومی و زیرکونیا: کدام بهتر است؟2022-12-18T07:23:35+00:00

چگونگی مواجه شدن با مشکلات پروتزهای دندانی

2022-05-17T06:55:14+00:00
چگونگی مواجه شدن با مشکلات پروتزهای دندانی2022-05-17T06:55:14+00:00

دندان مصنوعی یا ایمپلنت؟ کدام بهتر است؟

2021-02-24T11:22:11+00:00
دندان مصنوعی یا ایمپلنت؟ کدام بهتر است؟2021-02-24T11:22:11+00:00