مقالات مشکلات لثه

Home » مقالات عمومی دندانپزشکی » مقالات مشکلات لثه

افزایش مرگ و میر ناشی از کووید-19 با داشتن بیماری لثه

2022-01-03T11:42:41+00:00
افزایش مرگ و میر ناشی از کووید-19 با داشتن بیماری لثه2022-01-03T11:42:41+00:00

سرطان لثه چیست | از راه درمانی آن بیشتر بدانید

2021-11-03T11:04:05+00:00
سرطان لثه چیست | از راه درمانی آن بیشتر بدانید2021-11-03T11:04:05+00:00

بیماری لثه و باورهای نادرستی که باعث تاخیر درمان میشود

2021-10-02T08:03:49+00:00
بیماری لثه و باورهای نادرستی که باعث تاخیر درمان میشود2021-10-02T08:03:49+00:00

عدم درمان عفونت لثه دلیلی بر پیشرفت آلزایمر

2021-08-10T06:28:54+00:00
عدم درمان عفونت لثه دلیلی بر پیشرفت آلزایمر2021-08-10T06:28:54+00:00