مقالات مشکلات لثه

Home » مقالات عمومی دندانپزشکی » مقالات مشکلات لثه

بیماری لثه و باورهای نادرستی که باعث تاخیر درمان میشود

2021-10-02T08:03:49+00:00
بیماری لثه و باورهای نادرستی که باعث تاخیر درمان میشود2021-10-02T08:03:49+00:00

عدم درمان عفونت لثه دلیلی بر پیشرفت آلزایمر

2021-08-10T06:28:54+00:00
عدم درمان عفونت لثه دلیلی بر پیشرفت آلزایمر2021-08-10T06:28:54+00:00