مقالات عمومی دندانپزشکی

نقش پیزوسرجری در کاشت ایمپلنت های دندانی

2023-09-26T10:53:22+00:00
نقش پیزوسرجری در کاشت ایمپلنت های دندانی2023-09-26T10:53:22+00:00

نکات تغذیه ای در دوره بهبود بعد از جراحی دهان

2023-06-11T08:49:03+00:00
نکات تغذیه ای در دوره بهبود بعد از جراحی دهان2023-06-11T08:49:03+00:00

آیا نوار چسب زدن به دهان به کاهش دندان قروچه کمک می کند؟

2023-05-31T06:08:20+00:00
آیا نوار چسب زدن به دهان به کاهش دندان قروچه کمک می کند؟2023-05-31T06:08:20+00:00

غدد بزاقی و اهمیت آنها برای سلامت دندان ها و بدن

2023-05-09T07:29:58+00:00
غدد بزاقی و اهمیت آنها برای سلامت دندان ها و بدن2023-05-09T07:29:58+00:00

چه چیزهایی مانع دریافت ایمپلنت های دندانی می شوند؟

2023-04-25T09:10:14+00:00
چه چیزهایی مانع دریافت ایمپلنت های دندانی می شوند؟2023-04-25T09:10:14+00:00

آیا در صورت داشتن بیماری لثه می توان ایمپلنت های دندانی را دریافت کرد؟

2023-04-19T10:27:45+00:00
آیا در صورت داشتن بیماری لثه می توان ایمپلنت های دندانی را دریافت کرد؟2023-04-19T10:27:45+00:00

بعد از جراحی ایمپلنت دندان چه می توان خورد؟

2023-08-27T10:58:08+00:00
بعد از جراحی ایمپلنت دندان چه می توان خورد؟2023-08-27T10:58:08+00:00