کلینیک مرکز ایمپلنت غرب تهران

Home » کلینیک مرکز ایمپلنت غرب تهران

دکتر عباس گشاده رو جراح و متخصص لثه و ایمپلنت های دندانی بر حسب علاقه شخصی به رشته دندانپزشکی وارد این رشته شد و پس از اخذ مدرک دکترای عمومی دندانپزشکی و شناسایی استعداد خود در زمینه ایمپلنتولوژی و پریودنتولوژی وارد رشته تخصصی جراحی لثه و ایمپلنت شده اند…

 

نمونه های درمانی دکتر عباس گشاده رو

Load More Posts

چگونه شکاف بین دندان و لثه را به طور طبیعی پر کنیم؟

2023-10-15T10:44:52+00:00
چگونه شکاف بین دندان و لثه را به طور طبیعی پر کنیم؟2023-10-15T10:44:52+00:00

لق شدن ایمپلنت دندان | دلایل و روش های پیشگیری

2023-10-15T10:55:14+00:00
لق شدن ایمپلنت دندان | دلایل و روش های پیشگیری2023-10-15T10:55:14+00:00