جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم توده بافت نرم زیر دست دندان در خانمی ۶۲ ساله

اپولیس فیشوراتوم یکی از ضایعات مخاطی مهم مرتبط با دندان مصنوعی است که در مجاورت لبه های دست دندان هایی که گیر کافی ندارند ایجاد میشود. این ضایعه در اکثر موارد خوش خیم میباشد و با برداشتن ضایعه و تصحیح دست دندان درمان میشود

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

‫0/5 ‫(0 نظر)
تماس با ما