Project Description

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم توده بافت نرم زیر دست دندان در خانمی ۶۲ ساله

اپولیس فیشوراتوم یکی از ضایعات مخاطی مهم مرتبط با دندان مصنوعی است که در مجاورت لبه های دست دندان هایی که گیر کافی ندارند ایجاد میشود. این ضایعه در اکثر موارد خوش خیم میباشد و با برداشتن ضایعه و تصحیح دست دندان درمان میشود

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

جراحی برداشت اپولیس فیشوراتوم

0/5 (0 نظر)