ویدیو های آموزشی برای دانشجویان دندانپزشکی

بازسازی ناحیه قدام ماگزیلا با استفاده از بلاک استخوانی گرفته شده از چانه بیمار
بیمار با سابقه درمان ارتودنسی، خواستار جایگزینی ایمپلنت در فضای ایجاد شده برای دندان لترال سمت راست بودند، اما فضای موجود فاقد استخوان با ضخامت کافی بود که برای بازسازی استخوان ناحیه از chin graft استفاده شد.

در این کیس با توجه به CBCT بیمار، مشاهده می‌فرمایید که در ناحیه خلف فک بالا به دلیل عدم وجود ارتفاع کافی استخوان، نیاز به جراحی Open sinus lift می‌باشد.
طرح درمان روتین در این موارد انجام جراحی با روش lateral  window approach است.
اما با توجه به طرح درمان ما در این کیس که دندان مولر اول بالا باید اکست میشد، ما به جای ایجاد پنجره لترال جداگانه، از همان ناحیه رادیکولار دندان شش، دسترسی به سینوس پیدا کرده و جراحی سینوس لیفت انجام دادیم.
توجه داشته باشید که  جراحی open sinus lift همواره نیاز به دسترسی از لترال نداشته و با روش گفته شده هم قابل انجام می‌باشد.
تلاش باید بیشتر بر روی کاهش میزان تروما و حفظ دیواره‌های استخوانی  در جراحی‌ها باشد که قطعا منجر به افزایش میزان موفقیت درمان خواهد شد.

‫0/5 ‫(0 نظر)