طراحی و بازسازی لبخند و هر دو فک بالا با ایمپلنت و روکش های زیرکونیا

طراحی و بازسازی لبخند

طراحی و بازسازی لبخند

طراحی و بازسازی لبخند

طراحی و بازسازی لبخند

طراحی و بازسازی لبخند

طراحی و بازسازی لبخند

طراحی و بازسازی لبخند

طراحی و بازسازی لبخند

‫0/5 ‫(0 نظر)