Project Description

طراحی و بازسازی لبخند و هر دو فک بالا با ایمپلنت و روکش های زیرکونیا

طراحی و بازسازی لبخند

طراحی و بازسازی لبخند

طراحی و بازسازی لبخند

طراحی و بازسازی لبخند

طراحی و بازسازی لبخند

طراحی و بازسازی لبخند

طراحی و بازسازی لبخند

طراحی و بازسازی لبخند

5/5 (1 نظر)