Project Description

بازسازی کامل فک پایین با استفاده از ایمپلنت و روکش های سرامیکی

بازسازی کامل فک پایین

بازسازی کامل فک پایین

 

 

5/5 (1 نظر)