جراحی پیشرفته ایمپلنت

بعد از جراحی ایمپلنت دندان چه می توان خورد؟

2023-04-06T08:20:56+00:00
بعد از جراحی ایمپلنت دندان چه می توان خورد؟2023-04-06T08:20:56+00:00

انواع سرجیکال گاید برای ایمپلنت های دندانی

2022-06-26T06:03:07+00:00
انواع سرجیکال گاید برای ایمپلنت های دندانی2022-06-26T06:03:07+00:00

ایمپلنت های دندانی زایگما (Zygomatic) چیست؟

2022-03-13T07:29:33+00:00
ایمپلنت های دندانی زایگما (Zygomatic) چیست؟2022-03-13T07:29:33+00:00

بهترین زمان کاشت ایمپلنت پس از کشیدن دندان

2021-04-19T08:15:42+00:00
بهترین زمان کاشت ایمپلنت پس از کشیدن دندان2021-04-19T08:15:42+00:00

ایمپلنت دندان بعد از رادیوتراپی

2021-04-07T16:06:37+00:00
ایمپلنت دندان بعد از رادیوتراپی2021-04-07T16:06:37+00:00

ایمپلنت دیجیتال دندان چیست و چه مزایایی دارد؟

2022-02-08T09:48:30+00:00
ایمپلنت دیجیتال دندان چیست و چه مزایایی دارد؟2022-02-08T09:48:30+00:00