کشیدن دندان به صورت آتروماتیک و ایمپلنت فوری و همزمان ساخت روکش موقت

کاشت دو واحد ایمپلنت با تکنیک پانچ و همزمان یک واحد ایمپلنت فوری

درمان تحلیل لثه (پیوند بافت نرم)

0/5 (0 نظر)