مقالات دندانپزشکی

Home » مقالات دندانپزشکی

جراحی لثه و ایمپلنت در تهران با دکتر عباس گشاده رو

2020-09-29T07:11:42+00:00
جراحی لثه و ایمپلنت در تهران با دکتر عباس گشاده رو2020-09-29T07:11:42+00:00

علت درد دندان هنگام بستن بایت و تحت فشار

2023-01-15T11:34:05+00:00
علت درد دندان هنگام بستن بایت و تحت فشار2023-01-15T11:34:05+00:00

آیا می توان ایمپلنت های دندانی را خارج کرد؟ چرا این کار لازم است؟

2023-01-01T10:26:49+00:00
آیا می توان ایمپلنت های دندانی را خارج کرد؟ چرا این کار لازم است؟2023-01-01T10:26:49+00:00

مقایسه ایمپلنت های تیتانیومی و زیرکونیا: کدام بهتر است؟

2022-12-18T07:23:35+00:00
مقایسه ایمپلنت های تیتانیومی و زیرکونیا: کدام بهتر است؟2022-12-18T07:23:35+00:00

علت زرد شدن دندان ها و راهکارهای درمان آنها

2022-11-22T11:44:33+00:00
علت زرد شدن دندان ها و راهکارهای درمان آنها2022-11-22T11:44:33+00:00

لبخند لثه ای یا لثه نما چیست و چگونه اصلاح می شود؟

2022-10-31T08:24:40+00:00
لبخند لثه ای یا لثه نما چیست و چگونه اصلاح می شود؟2022-10-31T08:24:40+00:00

حساسیت به ایمپلنت تیتانیومی و راهکارهای جایگزین

2022-10-17T08:44:07+00:00
حساسیت به ایمپلنت تیتانیومی و راهکارهای جایگزین2022-10-17T08:44:07+00:00

راهکارهای طبیعی برای داشتن لثه های سالم

2022-08-29T07:25:27+00:00
راهکارهای طبیعی برای داشتن لثه های سالم2022-08-29T07:25:27+00:00