مقالات دندانپزشکی

Home » مقالات دندانپزشکی

جراحی لثه و ایمپلنت در تهران با دکتر عباس گشاده رو

2020-09-29T07:11:42+00:00
جراحی لثه و ایمپلنت در تهران با دکتر عباس گشاده رو2020-09-29T07:11:42+00:00

چگونگی مواجه شدن با مشکلات پروتزهای دندانی

2022-05-17T06:55:14+00:00
چگونگی مواجه شدن با مشکلات پروتزهای دندانی2022-05-17T06:55:14+00:00

ایمپلنت های دندانی زایگما (Zygomatic) چیست؟

2022-03-13T07:29:33+00:00
ایمپلنت های دندانی زایگما (Zygomatic) چیست؟2022-03-13T07:29:33+00:00