مقالات دندانپزشکی

Home » مقالات دندانپزشکی

جراحی لثه و ایمپلنت در تهران با دکتر عباس گشاده رو

2020-09-29T07:11:42+00:00
جراحی لثه و ایمپلنت در تهران با دکتر عباس گشاده رو2020-09-29T07:11:42+00:00

تاثیر رژیم غذایی بر سلامت لثه | حتماً این غذاها را بخورید.

2022-01-24T13:45:51+00:00
تاثیر رژیم غذایی بر سلامت لثه | حتماً این غذاها را بخورید.2022-01-24T13:45:51+00:00

انتظار شما از پیوند استخوان قبل از ایمپلنت دندان چیست؟

2022-01-18T07:32:05+00:00
انتظار شما از پیوند استخوان قبل از ایمپلنت دندان چیست؟2022-01-18T07:32:05+00:00

تاثیر ویپ یا همان سیگار های الکترونیکی بر بیماری لثه

2022-01-12T11:41:00+00:00
تاثیر ویپ یا همان سیگار های الکترونیکی بر بیماری لثه2022-01-12T11:41:00+00:00

افزایش مرگ و میر ناشی از کووید-19 با داشتن بیماری لثه

2022-01-03T11:42:41+00:00
افزایش مرگ و میر ناشی از کووید-19 با داشتن بیماری لثه2022-01-03T11:42:41+00:00

 دلیل برای انتخاب ایمپلنت های دندانی

2021-12-27T07:28:51+00:00
 دلیل برای انتخاب ایمپلنت های دندانی2021-12-27T07:28:51+00:00

پس زدن ایمپلنت دندان یکی از عوارض روش درمانی ایمپلنت است

2021-12-06T07:29:04+00:00
پس زدن ایمپلنت دندان یکی از عوارض روش درمانی ایمپلنت است2021-12-06T07:29:04+00:00

چه ارتباطی بین پوکی استخوان و انجام فرآیند ایمپلنت وجود دارد؟

2021-11-28T12:47:28+00:00
چه ارتباطی بین پوکی استخوان و انجام فرآیند ایمپلنت وجود دارد؟2021-11-28T12:47:28+00:00

ایمپلنت دو مرحله ای چیست و چگونه انجام می شود؟

2021-11-20T08:00:06+00:00
ایمپلنت دو مرحله ای چیست و چگونه انجام می شود؟2021-11-20T08:00:06+00:00