مقالات دندانپزشکی

Home » مقالات دندانپزشکی

جراحی لثه و ایمپلنت در تهران با دکتر عباس گشاده رو

2020-09-29T07:11:42+00:00
جراحی لثه و ایمپلنت در تهران با دکتر عباس گشاده رو2020-09-29T07:11:42+00:00

راهکارهای طبیعی برای داشتن لثه های سالم

2022-08-29T07:25:27+00:00
راهکارهای طبیعی برای داشتن لثه های سالم2022-08-29T07:25:27+00:00

انواع سرجیکال گاید برای ایمپلنت های دندانی

2022-06-26T06:03:07+00:00
انواع سرجیکال گاید برای ایمپلنت های دندانی2022-06-26T06:03:07+00:00

چگونگی مواجه شدن با مشکلات پروتزهای دندانی

2022-05-17T06:55:14+00:00
چگونگی مواجه شدن با مشکلات پروتزهای دندانی2022-05-17T06:55:14+00:00